„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Utworzenie działalności artystycznej oferującej oprawę muzyczną i świetlną, a także usługi gry na instrumentach, oraz organizację występów muzycznych i koncertów na terenie powiatu łomżyńskiego mająca na celu Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług oprawy muzycznej i oświetleniowej imprez okolicznościowych oraz działalności artystycznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020